Usaldusväärsed konsultatsioonid aastast 2003. Me ei aita ainult koordineerimisel ja juhtimisel. Me parandame elukvaliteeti.

Meie pakutavad teenused

Uuringud ja analüüsid

Koostame uuringuid ja analüüse erinevates huvipakkuvates valdkondades.

Projektitaotluste koostamine

Põhjalikult ettevalmistatud projektitaotlus on projekti rahastamise eelduseks.

Arengukavade koostamine

Valmistame ette kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil kehtestavaid arengukavasid.

Finants- ja majandusanalüüside koostamine

Omame põhjalikku kogemust taristuprojektidele finants- ja majandusanalüüside koostamisest.

Projekteerimine

Projekteerimine hõlmab kõiki vajalikke staadiume, alates tehnoloogilisest projektist kuni tööprojekti koostamiseni.

Projektijuhtimine ja hangete läbiviimine

Projektijuhtimine nõuab erioskusi ja kogemust, et projekte tulemuslikult ellu viia. Europolis OÜ omab 15 aasta pikkust kogemust keskkonna- ja transporditaristu ning erinevate sotsiaalobjektide projektide elluviimisel.