Uuringud ja analüüsid

Europolisel on põhjalik kogemus keskkonna- ja transpordialaste analüüside ja uuringute koostamisel. Oleme Eesti alamvesikondade veemajanduskavade koostajateks ning oleme lisaks teostanud mitmeid uuringuprojekte.

Uuringute kaasnevalt oleme koostanud ka hulgaliselt teostatavusuuringuid erinevate taristuprojektide ettevalmistamiseks. Detailsema sissevaate annab teemasse annab valim hiljutisi referentsprojekte. Koostame klientide tellimusel tõenduspõhiseid uuringuid ja analüüse.