Arengukavade koostamine

Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028

Arengukava hõlmab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusstrateegiad Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi valla ühinemisel moodustatud Viljandi valla enam kui 20 asulas.

Aeg: 2017

Tapa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028

Aeg: 2016

Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027

Aeg: 2016

Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027

Aeg: 2016

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

Aeg: 2015

Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026

Aeg: 2014

Vasalemma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava perioodiks 2012-2024

Aeg: 2012