Arengukavade koostamine

Europolisel on põhjalik kogemus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kavade koostamisel. Oleme koostanud ja koostame mitmete ühinenud omavalitsuste ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kavasid.

Lisaks oleme koostanud ka riigi tasemel arengukavasid, nagu näiteks kehtivad Eesti Vabariigi veemajanduskavad perioodiks 2015-2021 – vt. ka: siia