Projekteerimine

Projekteerimine hõlmab kõiki projekti ettevalmistamiseks vajalikke staadiume, mistõttu pakume oma klientidele nii tehnoloogiliste projektide (KIK-i keskkonnaprogrammi jaoks), tehniliste projektide (Ühtekuuluvusfond) kui ka lõppviimistluses ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni tööprojektide koostamist.

Omame selles valdkonnas aastatepikkust kogemust, mis on viinud mitmete suuremahuliste projektide teostumiseni. Europolis OÜ-l on tähtajatu MTR-i tegevusluba nr. EEP002538 ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimiseks.