Projektitaotluste koostamine

OÜ-l Europolis on enim kogemusi järgmistes valdkondades:

  • keskkonna- ja transporditaristu projektid (eeskätt vesi ja kanalisatsioon; merendus ja sadamad) Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi või siseriiklike programmide raames;
  • kohalike omavalitsuste, vee-ettevõtete ja riigiasutuste taristu- ja sotsiaalobjektide arendamise projektid.

OÜ Europolis pakutav teenus hõlmab tehnoloogilise või tehnilise projekti, tasuvusanalüüsi ning kõigi muude vajalike dokumentide koostamist.