Finants- ja majandusanalüüside koostamine

Europolis OÜ omab laialdast kogemust taristuprojektidele finants- ja majandusanalüüside koostamisel. Valdavalt on see kogemus kujunenud vee- ja kanalisatsiooni ning sadamataristu parendamiseks mõeldud projektidele finants- ja majandusanalüüside koostamisest.

Lisaks oleme koostanud finantsanalüüse ka soojusenergia, jäätmekäitluse ning koolivõrgu korraldamiseks kohalikus omavalitsuses. Omame seeläbi põhjalikku kogemust taristuprojektidele finants- ja majandusanalüüside koostamisel.